Apartman ve Site Yönetimi - Tuğnaz Yönetim

Apartman ve Site Yönetimi

Apartman ve Site Yönetimi

Apartman - Site Yönetimi Hizmeti Nedir ?

Apartman - Site yönetimi hizmetimizde yaşam alanınızın ihtiyaçlarını en uygun yöntem ile, en hızlı sonuca ulaştırmak için yönetim firmasının yetkilendirilmesidir.

Bu hizmetimizde Apartman ve Site yönetimlerinde sakinlerin gönüllü olarak yaptığı yöneticilik hizmetinin komşuları ile arasını bozmaması ve tüm sakinlerin şeffaf bir sistem içinde huzurlu bir yaşam geçirmesi amaçlanmaktadır.

Apartman Site Yönetimi Hizmetimizde:

  • Apartman - Sitenin ihtiyaçlarının tespiti ve önlemlerinin alınması

  • Sitenin aidat ve demirbaş bütçesinin oluşturulması

  • İhtiyaca göre nitelikli personel ekiplerinin oluşturulması ve düzenli olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması.

  • Apartman - Site aidat ve muhasebe uygulamalarının (Apsiyon, Senyönet vb.) kurulumu ve yürütülmesi.

  • Aidatların zamanında toplanması.

  • Genel kurulların yapılması.Tüm belgelerin düzenli olarak saklanması

  • Şeffaf yönetim ve KVKK ya uygun olacak şekilde Gelir ve Giderlerin paylaşımı.

  • KMK ya uygun kararlar alınarak sitenin Usule uygun yönetilmesi.